Negyed század múlt el azóta, hogy megszabadultunk a diktatúráktól, a szovjetek irányította helytartóktól. Az emberek aránylag gyors javulást óhajtottak minden területen, ám meglehetősen felemás eredmények születtek, ami miatt sokan kiábrándultak a politikából. Ez a választások alkalmával is megmutatkozik.

Egyre csökken a részvétel. Az Európa-parlamenti választások alkalmával meg egyáltalán nagyon alacsony. Magyarországon az elmúlt két alkalommal (2004, 2009) 38-36% közötti volt a részvétel, Csehországban 28% fölötti, Szlovákiában meg majd 17, illetve szinte 20%. Úgy látszik, ebben az országban becsülik alá leginkább mindazt, ami Brüsszelben, illetve Strasbourgban történik. Ez óriási hiba!

Ebben a helyzetben azután egyes jól megszervezett csoportok be tudják juttatni jelöltjeiket, akik különböző kétes értékű javaslatokat, jelentéseket tudnak elfogadtatni. Utána meg foghatjuk a fejünket, milyen rendszabályok válnak kötelezővé, vagy követendővé. Mi a politikailag „korrekt" vélemény.
Hadd hívjuk föl a figyelmet néhány ostobaságra. Az EU olyan döntést hozott, melynek nyomán az Egyesült Királyságban 2011 decemberétől kétéves börtönbüntetéssel sújthatják azokat a palackozottvíz-gyártókat, akik vizük hidratáló hatását hangsúlyozzák. A döntés tudományos alapismeretek és némi józan ész birtokában megkérdőjelezhető, de ez úgy látszik senkit nem zavar. A jól fizetett EU-képviselőket a legkevésbé. 2008-ban az uborka- és banángörbületet szerették volna szabályozni. Ez is életbe vágóan fontos! Milyen rettenetes következménnyel járna, ha egy gyermek görbébb banánt enne meg!? Belepusztulna? Ám az köznevetség tárgya lett, így törölték. A víz ugyebár nem véd a kiszáradástól. Persze attól, hogy ilyesmit nem írnak ki a palackra, a józan észre hallgató „nagyivók", nem hagyják abba a vízfogyasztást.
Most azonban nem babra megy a játék, ami miatt mindenkit meg kell győznünk, ne engedjük hogy jól megszervezett csoportok juttassák be zavaros fejű embereit az EU-parlamentbe, mert ott mérhetetlen kárt tudnak okozni. Két olyan ügyre kell fölhívni a figyelmet, melynek kihatása nagyon romboló lehet. Az egyik az Estrela-jelentés, mely az abortuszt általános joggá kívánta tenni. Ez pedig végső következtében azt jelentené, hogy a legvédtelenebb lényt, a megfogant magzatot meg lehet büntetlenül gyilkolni. Mellébeszélni lehet, akár az anya jogáról is papolni, csak az embrió jogáról nem? Ő még nem tud védekezni és szót emelni. Aki a legkiszolgáltatottabbakat nem védi, megérdemli hogy embernek nevezzük?

Egy portugál szocialista képviselő, teljes nevén Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela jegyezte a javaslatot. Ez a 65 éves hölgy irodalomtanár. Nehezen feltételezhető, hogy még nem nőtt be a feje lágya. A jelentést a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság készítette. Megírásában a hírhedten abortuszpárti, de félrevezető nevű Nemzetközi Családtervezési Szövetség (International Planned Parenthood Federation) brüsszeli szervezete is közreműködött. Ez európai segélyekkel kívánja elérhetővé tenni az abortuszt az Unió teljes területén, főleg a szegényebb országokban! A méhen belüli gyilkolást segítenék elő segéllyel! Ez a humanizmus csúcsa! A szegényebb országok populációját is irtanák. Ekkor pedig Drakula jut eszembe, aki a szegénység kérdését úgy oldotta meg, hogy összegyűjtötte országa össze koldusát, majd kivégeztette őket!
Az ilyen zavaros elmék semmibe veszik az EU jogalkotóit, akik az emberi életet természetesen a fogantatástól számítják. Azt ugyanis nem lehet holmi sejtkonglomerátumnak leminősíteni csak azért, hogy hidegvérrel és büntetlenül elpusztíthassuk, vagy felelőtlenül kísérletezzünk vele. Ezt a nézetet támogatja az a közel 1,3 millió európai polgár, aki 2013-ban aláírta az embrió jogainak elismerését célzó Európai Polgári Kezdeményezést és az emberi embriók elpusztításának közfinanszírozása ellen léptek föl.
Még 2011. október 18-án az EU Legfelsőbb Bírósága elismerte az emberi embrió méltóságát a fogantatástól kezdve. Kimondta, törvényileg nem szabadalmaztatható olyan biotechnológiai találmány, amelyben a kísérletezés során emberi magzatot pusztítanak el, emberi embrióból nyert őssejtet használnak föl alapanyagként. Erre azért került sor, mert Oliver Brüstle német kutató 1997-ben szabadalmat nyert őssejtekből előállított idegi elősejtek előállítására, mely neurológiai betegségek kezelésénél alkalmazható. A Greenpeace egy uniós jogszabályra hivatkozva ezt megtámadta s ezután került az ügy a luxemburgi testület elé, melynek döntéséből következik, az embrió nem tárgy, hanem jogalany. Ez az emberpalánta teljes méltóságának elismerése. Az Estrela-jelentés nehezményezte, hogy Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, Lengyelországban, Írországban és Olaszországban a nőgyógyászok 70 %-a, az aneszteziológusok 40 %-a lelkiismereti okokból megtagadja az abortusz elvégzését. Miért, az abortuszt támogató orvosok nem tették le a hippokratészi esküt!? ("Senkinek sem adok majd mérget, még ha kéri is; sőt még csak ilyen tanácsot sem adok neki. Hasonlóképp egyetlen asszonynak sem adok magzatelhajtó méhgyűrűt." A Magyar Orvosi Kamara esküjavaslatában szerepel a következő mondat: "Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására." A nemzetközi orvosi esküben meg ezt találjuk: "az emberi életnek a fogamzástól kezdve megadom a legnagyobb tiszteletet".) Igaz, ma már sajnos az esküszövegek megváltoztak, nem eredeti, hanem hipokrita formáját alkalmazzák.

Az Estrella-jelentés szerzői odáig süllyedtek, hogy javasolták a titoktartáshoz való jogot terjesszék ki a tizenévesekre. Tehát egy teherbe esett fiatalkorú szüleinek nem lenne joga informálódni gyermeke állapotáról és részt venni az életmentő, vagy gyilkos döntésben!
A jelentést ügyesen fogalmazták meg, mert unalmas és hosszadalmas szövegek közé rejtették az embertelenség aknáit. A gyermekek szexuális nevelésének mikéntjéről a jelentés mélyen hallgat, de utal egy háttérdokumentumra, melyet 2010-ben adtak ki. A 63 oldalas anyag ismerteti az egyes korcsoportok számára ajánlott témaköröket. Az első, 0-4 éves korig terjedő korcsoportban nyolc témakörben ismertetik az emberi testet, az érzelmeket, a kapcsolatokat... A szexualitás címet viselő témakörben a saját test érintése által kiváltott élvezet és öröm, a kisgyermekkori maszturbáció már megjelenik, ami az összes korcsoport központi témája. A Kapcsolatok és életmódok témaköre a nem hagyományos családi kapcsolatokra hívja föl a figyelmet, fejlesztendő a kapcsolatok sokfélesége, meg a másféle családi kapcsolatok iránti pozitív attitűd kialakítása. Az ajánlott tananyaghoz nem kell túl piszkos fantázia, hogy kiderüljön, mire is gondoltak az alamuszi szerzők.
2012 áprilisában John Dalli, egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos világosan leszögezte: „Az abortusz etikai, szociális és kulturális szempontjait megvizsgálva nyilvánvaló, hogy a tagállamok feladata az ezzel kapcsolatos saját politikájuk és a jogi keretek kidolgozása. A Tanács ebben a kérdésben nem kíván beleszólni a nemzeti egészségügyi politikába." Ez etikai kérdés a javából.
Ezzel és az élettel szállt tehát szembe az Estrela-jelentés. Emberi jognak hirdette az embriógyilkolást. Hogy Josef Mengele doktor nem érhette meg ezt a kort! Át kellene keresztelni. Ne finomkodjunk, inkább Heródes-jelentésnek hívjuk. Szerencsére megbukott. 351 nem, szégyen, de 319 igen szavazattal, 18 tartózkodás mellett visszautalták a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe.
Ezután február 4-én került napirendre a Lunacek-jelentés. Egy újabb merénylet a józan ész ellen. Ezt a tízoldalas anyagot Ulrike Lunacek 57 éves osztrák zöld-párti képviselő nyújtotta be. Neki is már benőhetett volna a feje lágya, de ő még „zöldül". Ő mellesleg újságíró és fordító, ami súlyosbító körülmény. Szép politikai karriert futott be, de ez most minket hidegen hagy. A Zöld Amazon már korábban is fölhívta magára a figyelmet.

2011-ben egy 202 négyzetméteres szőnyeggel díszítették az Európai Unió Tanácsa brüsszeli székházának átriumát a magyar EU-elnökség alkalmából. A szőnyeg bepillantást engedett Magyarország történetébe és kultúrájába. Ezen az ország 1848-as térképe is szerepelt. Ó, micsoda botrány! „A térkép illusztrálja Orbán Viktor miniszterelnök abbéli szándékát, hogy felülbírálja a trianoni békeszerződést" – hallatta hangját a kotnyeles Lunacek. Nem vette észre, hogy arra hívta föl a figyelmet, a történelem bírálta felül Trianont! „Orbán úrnak ez a nézete a múltba tekint és távolról sem a közös európai jövőbe." Ez a szőnyeg „az EU-t érintő jelenlegi kihívások teljes félreértelmezése." Majd egy évre rá ismét támadásba lendült. Az Európai Parlament zöld frakciója Magyarország elleni eljárást kezdeményezett az Európai Unió alapvető értékeinek megsértése miatt. Lunacek, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség külpolitikai szóvivője jelentette be ezt Bécsben 2012. január 4-én. Szerinte az új alkotmány életbe lépésével Magyarország „de facto autoriter állammá vált". Kritikai megjegyzéseit rosszindulatú elemzésekre alapozta. Az osztrák kofa, vagyis „gnädige Frau" azt nyilatkozta, hogy az igazságszolgáltatást, a médiát és a parlamentet „de facto Orbán és követői irányítják", a választókerületek új beosztása is a Fidesznek kedvez, és utolsó tényezőként „megszüntették a nemzeti bank függetlenségét." „A helyzet nem csak Magyarország számára veszélyes, hanem az Európai Unió alapvető értékeit is veszélyezteti." Ha az EU nem indít eljárást, akkor Lunacek „nem nézhet többé a tükörbe", ha demokráciáról és jogállamiságról van szó. Korábban a Deutsche Welle német rádiónak azt nyilatkozta, hogy „ez egy Fidesz-alkotmány, nem egy magyar alkotmány". Ahogy láthatjuk, ez az univerzális hölgy mindenhez ért! Mélyen fejet hajtok az ilyen univerzális tudás előtt!

Az általa összeállított körmönfont anyag nyilván a jövőbe tekint, nem a múltba. Milyen szép jövőt szavaztak meg nekünk az EU-képviselők? Ez nem veszélyezteti az Európai Unió alapvető értékeit?
Ezzel a döntéssel az EU arra hívja föl a tagállamokat, hogy minden eszközzel mozdítsák elő az LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális és transz-szexuális) személyek jogait. Kíváncsi lennék, hogy ez a társadalom hány százalékát érinti. Olyan központi kérdés lenne ez, melyet szabályozni kellene? Az egynemű párok házassága, a gyermek-örökbefogadás biztosítása és a mesterséges megtermékenyítés lehetővé tétele leszbikus párok számára, meg a béranyaság igénybevétele a homoszexuális párok esetében. A képviselők nem tudták, hogy ez a téma nem tartozik az EU kompetenciai közé? Ugyanis a családpolitika az egyes tagországok területe. De uniós szinten hozott politikai döntések közvetlen hatással vannak a családok mindennapi életére.
A tagországok szabadon dönthetnek az ilyen ajánlások alkalmazásáról vagy figyelmen kívül hagyásukról. Ezt a maszlagot a képviselők közül sokan nyilván bevették. Ugyanis a gyakorlatban a tagországok nem minden esetben ignorálhatják azt. Például, ha az egyik tagország elismeri a meleg-házasságot, akkor az ott hivatalosan bejegyzett aktust a másik országnak el kell ismernie. Tehát a melegek majd olyan országokba mennek házasságot kötni, ahol ez engedélyezett és majd szépen hazajönnek és körberöhögik a hatóságokat és alkotmányt.

Sokan arra hívják föl a figyelmet, hogy a Lunacek-jelentés elfogadását nem lehet egyszerűen lesöpörni az asztalról azzal, hogy ez csak egy nem kötelező állásfoglalás, melyet az egyes országok elfogadnak, vagy sem. Ez a családellenes törvényhozás nyitánya az EU-ban. A képviselők a hagyományos, keresztény értékek állami elismerését gyakorlatilag ellehetetlenítették, a gender-ideológiát viszont kötelezővé tették.
A gender-ideológia jelentősen zavarja és akadályozza a fiatalok identitásfejlődését. Ennek radikális irányzata abból a félrevezető feltételezésből indul ki, hogy nincs lényegi különbség férfi és nő között. Ha mégis így látják, az a hibás nevelés következménye. Ez az áramlat ki akarja törölni a gyerekekből a nemspecifikus különbségeket. De miért? Ha nem tanítjuk a fiatalokat arra, hogy vannak bizonyos különbségek lányok és fiúk között, ez nehezíti önmaguk és identitásuk elfogadását. Aki elfogadja vele született identitását, az könnyebben találja meg szerepét a társadalomban. Erről szól az a "vicc", mely szerint megkérdezik az újdonsült apát, fia vagy lánya született-e. A válasz: majd ha megnő, eldönti! De ilyen döntés elkerülése alibizmus, önzés és óriási terhet ró az egyénre, mellyel nem biztos, hogy sikeresen meg tud küzdeni. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy lelkileg kiegyensúlyozott személlyé válik. Mivel e szélsőséges ideológia szerint a nemi hovatartozás jelentéktelen, ezért elutasítja a kétneműek házasságát és a heteroszexualitást. A homoszexualitás persze mint reproduktív tényező teljes zsákutca. Azért kapaszkodnak ezek a harcias egyének a művi megtermékenyítésbe és a béranyaságba, mert az a leszbikus, ill. homoszexuális párok számára "szaporodást" jelenthet. Hamis kiutat mutathat, de mint minta a beteges berögződéseket szaporíthatja. Szerintük tehát a homo-, transz- vagy biszexuális, transzgender magatartás jogilag egyformán kezelendő.
Ulrike Lunacek és hasonszőrű társai nem olvastak Karinthyt. Ő mondta, hogy a férfi és nő nem értheti meg egymást, hiszen mindkettő mást akar. A férfi a nőt, a nő meg a férfit. Ha nem lenne tapintható különbség a kettő között, akkor a világirodalom legnagyobb alkotásai miről is szólnának!? Igaz, akadt nem egy magyar szerző, aki a szexet összekeverte a szerelemmel. Vannak ennek csodálói is. Kényelmes és káros magatartás.
Egy réges-régi rádiókabaré-tréfa jut az eszembe. Akkor ezt viccnek vettük, ma már véres valóság. Egy emigránst faggatnak, miért hagyta el az országot. "Kérem, amikor gyerek voltam, azt sulykolták, a homoszexualitás bűntény. Azután amikor nagyobb lettem, azt hangoztatták, betegség és megértéssel kell viseltetnünk az ilyen egyénekkel szemben. Nem akartam megvárni, amíg kötelezővé válik." De ma nincs hová emigrálni. Megmutatkozott, a nyugati jólét olyan mértékben torzította el az emberek gondolkodását a hedonizmus és önzés irányába, mint a Római Birodalom bukásakor. Csak tessék elolvasni Titus Petronius Arbiter Satyriconját. Federico Fellini filmet készített a töredékekből (1969), mely bizony gyomorforgató jelenteket tartalmaz. A rendező azonban saját koráról is erkölcsi ítéletet fogalmazott meg. A filmben mindenki a ma mulandó örömeinek és a test pillanatnyi gyönyöreinek él. Carpe diem! Senki sem törődik a múlttal és a jövővel. E film előzménye az Édes élet (1960) és folytatása a Fellini-Casanova (1976).

Az ellen senkinek sincs kifogása, hogy a férfiak és a nők egyenlően részesedjenek a társadalmi javakból. De azt már sokan tagadják, hogy a házasság maga és a rá való érettség egyrészt kulturális teljesítmény. A másik oldalon, ha nem kíséri Isten áldása, akkor nem sokat ér. A házasság kapcsolja össze a nemeket oly módon, mely biztosítja a folytonosságot. Nevetséges feltételezni, hogy a két nem különböző kezelése hátrányt jelent a nő számára. Sőt, fordítva! Ez arra mulatságos, ám téves freudi elképzeléshez kapcsolódik, mely szerint, a nők irigylik a férfiak péniszét és ezért kisebbrendűségi érzéseik vannak. Egy egészséges nő boldogan éli meg nőiességét és ilyen gondolatai nem támadnak. A különbségeket férfi és nő között aligha lehet megszüntetni, így a két nemnek hallgatnia kell egymásra. Vágyaik is különbözhetnek, ami természetes.
394 képviselő megszavazta ezt a jelentést, 176 ellenezte, 72-en meg „langyosak" voltak, nem szavaztak. A 22 magyarországi képviselő közül mindössze hárman szavaztak ellene. A Fidesz-KDNP 14 képviselője közül mindössze ketten vállalták a Magyar Alkotmány keresztyén védelmét. A Fidesz magatartása megdöbbentő azért is, mert az Európai Néppárt hivatalosan ellenzi ezt a jelentést. Glattfelder Béla, Őry Csaba, Gál Kinga, Schöpflin György alibista módon tartózkodott. Sőt két FIDESZ-es, Szájer József és Járóka Lívia megszavazta. Hogy a szocialista Göncz Kinga és Herczog Edit, valamint az MDF színeiben tetszelgő Bokros Lajos jóváhagyta azt, az nem lep meg. Morvai Krisztína (Jobbik), Bánki Erik (FIDESZ-MPSz) és Surján László (KDNP) ellene szavazott. Ahogy a romániai képviselők zöme is elutasította azt. Közöttük Tőkés László és Sógor Csaba. Köszönet érte. A szlovákiai politikusok többsége is ellene voksolt Mészáros Alajossal együtt, csak Bauer Edit lógott ki a sorból, aki megszavazta azt a smeres Katarína Neveďalovával, Monika Flašíková-Beňovával és Vladimír Maňkával! Önmagát minősítő klub. De vígasztalja őket, hogy Dánia és Finnország mind a 10 képviselője mellette voksolt. Az ortodox görögök és liberális svédek is mindannyian megszavazták. Érdekes egyetértés.

Maria Hildingsson, a Katolikus Családok Szervezetei Európai Föderációjának főtitkára elmondta, az európai választások közeledtével hamarosan kampány indul. Ennek keretében minden szülő és felnőtt számára lehetővé akarják tenni, fordulhassanak a képviselőjelöltekhez interneten keresztül az EU bármely nyelvén, hogy az állampolgárok közvetlenül feltehessék kérdéseiket a jelölteknek, megismerhessék azok álláspontját és megtudhassák, politikájukban elkötelezik-e magukat a családok érdekében. De ez majd a választások után is folytatódik, hogy a frissen megválasztott képviselők tisztában legyenek a helyzettel.
Tisztelt Olvasóimat arra buzdítom, hogy írják alá azt a felhívást, mely ellenzi a lunatikus Lunacek LGBT jogokat, mert azok az emberiség számára fölöttébb veszélyesek (www.citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno). Szeretnének félmillió aláírást szerezni. Most, amikor e sorokat rovom, 215.740 aláírást gyűjtöttek össze.
Mindezt csak azért írtam le, mert május 24-én ismét európai parlamenti választások lesznek. Egyáltalán nem mindegy, kik képviselnek bennünket és hogyan szavaznak! Ezért kell elmennünk azon a szombati napon és olyan embereket hoznunk helyzetbe, akik értékeink mellett kiállnak és védeni fogják azokat. Erre kötelez múltunk és elődeink!

Balassa Zoltán történész, forrás: www.felvidék.ma