A számítógép közvetítésével a legkülönbözőbb hírek terjednek. Gyakran primitív dolgok ezek, ellenőrizhetetlen összeesküvési elméletek, nem egyszer szimpla butaságok és egymásnak teljesen ellenmondó, viszont igaznak állított „tények" – szóval eléggé hiteltelen mindez. Sokszor még szerzőjük sincs, s követhetetlen, amire hivatkoznak. 

Nyilván álhírek ezek, amelyek egyetlen célja a köztudat megtévesztése, megzavarása, hogy kaotikussá tegyék még a valóban megtörténteket is, így hihetőnek tűnik az, hogy bizonyos érdekcsoportok gyártják e pszeudohíreket, a hírek félreértelmezését, vagyis bizonyos cél érdekében teljesen félrevezessék az olvasót, nehogy már véletlenül hiteles képet alkosson magának.

Ennek egyik következménye, hogy már az újságoknak sem hisz az ember (ha ellentétes híreket közölnek, az egyik hazudik – na de melyik?). Megtanultuk: bárki bármit állít, amögött bizonyos érdeket kell keresni. Manapság már igen ritka madár az önzetlen igazmondó – amennyiben egyáltalán tudjuk még, mit jelent az igazmondás.

Legutóbb több forrásból kaptam Jozef Banáš szlovák író nyílt levelét Angela Merkel kancellárasszonynak. Remélem valóban ő írta, mert volt már arra is példa, hogy ismert ember nevével terjedt egy csempész iromány.

Amit Jozef Banáš mond, azzal lényegében egyet lehet érteni, s ezzel nem vagyok egyedül. Szépen intelligensen kifejti, amit sokan gondolnak, nevezetesen azt, hogy Angela Merkel kancellárasszony föltehetően megbolondult. Olyat tesz ugyanis, amit nem lehet sem megérteni, sem követni: a migránsok határtalan befogadása már régen a józan ész és a jószívű segítőkészség határain túl ment. Mindazonáltal Jozef Banáš abba a helyzetbe manőverezi magát, mint az a kutya, amely megfogta saját farkát.

Miről is van szó? Jozef Banáš ugyanis minden pozitívum ellenére több szempontból téved, éspedig lényegesen.

Azzal vádolja Merkel asszonyt, hogy Brüsszellel lojális politikát folytat, brüsszeli érdekeket véd, vagyis hogy tulajdonképpen nem önálló. Márpedig Jozef Banáš is ezt teszi, éspedig Fico politikájához lojálisan. Adott esetben ez nem is olyan rossz, Fico a migránsokkal kapcsolatos (a V4–hez hasonló) politikája az egyetlen, amivel úgy-ahogy egyetérteni lehet, csakhogy Jozef Banáš véleménye nem mutatja jelét annak, hogy az ellen bármi kifogása lenne. Kiindulópontnak ez viszont nem a legjobb ajánlólevél.

De vegyük sorra a tévedéseket. Banáš azt állítja, hogy nem létezik valami orosz veszély.

Ez egy olyan újabb ruszofil divat. Ha azonban megnézzük az orosz történelmet, a cárok expanziós politikáját Sztálin nemcsak örökölte, hanem tovább is fejlesztette. S ugyanez a helyzet Putyinnal. Elég talán Krímre utalni. Ráadásul manapság nem szükséges reguláris hadsereggel jelen lenni egy országban, ha leigázni akarjuk, fenyegetni pedig másképp is lehet.

Visszatérő téma, s Jozef Banáš is ezzel érvel, hogy a néhai gyarmatok most a migránsok által jönnek visszakérni azt, amit a gyarmatosítók elvittek. Ha jobban megvizsgáljuk ezt, hamarosan rájövünk, mennyire populista érvelés ez. Csak röviden: a gyarmatosítók nem csak vittek, hanem (igaz: eltérő mértékben) hoztak is, ezt azért ne feledjük, a migránsok pedig egészen más céllal jönnek, amennyire egyáltalán tudják, mi végből, mert az is nyilvánvaló, hogy manipulált, megbolondított tömegről van szó. Ráadásul a nyugati világ szociális rendszerének megcsapolásával nem lehet semmit visszavenni, csak elapasztani a forrást.

Az sem igaz, hogy háborús övezetekből jönnek. Onnan is, igen, de többnyire nem onnan. Ugyanakkor háború nem csak ott van, ahol lőnek: gazdasági háború is létezik. Ilyen okból mi is menekülhetnénk, a tőke diktatúrája minket is érint. Ráadásul nem csak a néhai gyarmatosítók háborúznak – beleértve ide Oroszországot, alias a néhai Szovjetuniót: afganisztáni kalandjukkal kezdődött az, ami az iszlám világot megbolygatta a talibánnal kezdve a mai úgynevezett iszlám államig. Hozzájárul ehhez a globalizációnak becézett gleichsaltolás: a migránsoknak bedumálták, hogy ha Európába jönnek, gazdagok lesznek s jólétben élnek. Márpedig a jólét nem költözködéssel érhető el, hanem kemény munkával, a szíriai problémát pedig nem Európában, hanem Szíriában kell megoldani. Közben ne feledjük a szunnita-siíta ellentétet sem. A mohamedánok egymást gyilkolják egy politikának álcázott vallásháborúban, s amit azzal főznek, azt velünk akarják megetetni. Európa pedig neoliberális jelszavakat harsogva teljes mértékben bedől ennek.

Azt is el próbálja hitetni velünk Jozef Banáš, hogy Putyin, az iszlám állam, a migránsok és terroristák nem képeznek veszélyt. Nem értem, miért gondolja ezt, ezek nem közönséges madárijesztők, mindegyikük egyenként is kész horror. Elég egy célzottan kibocsájtott videoklipp, s Európa rémülten milliókat ad ki a közbiztonságért. Ha ez nem veszély, akkor nem tudom, mi. Nem beszélve arról, hogy meddig lehet ezt anyagilag bírni. S ez még nem minden – lásd a párizsi merényletet, például.

Visszatérő érvelés az is, hogy a szegény migránsok a bőrüket mentve menekülnek a háború elől. Tudjuk, ugye, hogy nem csupán onnan jönnek. És nem spontán ötletből. Ez a tömegmegmozdulás csakis szervezetten működhet, s ha megnézzük a migránsok összetételét, nyilvánvalóvá válik, hogy itt szervezett exodusról, invázióról van szó, hogy ez nem menekülés, hanem agresszió. Nem kell ehhez fegyver (csak mellékesen: könnyű azt megszerezni, ha kell), s elég néhány nő, aki majd szülni fog, és szülni és szülni, jóval többet, mint amennyit Európában keresztény gyereket képesek leszünk világra hozni. Ezzel aztán végleg fölborul az egyensúly és Kadhafinak lesz igaza (ő mondta, hogy Európa anyaméhvel is meghódítható). Márpedig az európai kultúra és civilizáció minden problémája és elégtelensége ellenére olyan értékek hordozója, amely megérdemelné, hogy átmentsük a jövő századokba is. Igaz, vannak, akik ezt a veszélyt nem látják, vagy látni nem akarják, különösen Brüsszelben, meg tudom is én, hol még, de ettől még fennáll ez a veszély.

Végül Jozef Banáš fölhozza a németek gátlásait fasiszta múltjuk miatt. Nehezen érthető, hogy egy olyan öntudatos nép, mint a németek ezt így elfogadták. Mert hiszen nem minden német volt fasiszta, miként mi sem voltunk mind kommunisták csak azért, mert egy diktatúrában éltünk (és kapitalisták sem vagyunk mind, amiért most a tőke uralkodik rajtunk). A háborús bűnösség és fasiszta múlt miatti gátlást a győztes hatalmak tölcsérezték a németek fejébe, s szorgalmasan gondoskodnak arról, hogy ezt életben tartsák, hogy a németek ennek következtében hagyják magukat önként zsarolni. Tulajdonképpen elég jó módszer ez ahhoz, hogy a németeket tönkre tegyék (gazdaságilag ez az eddigi módszerekkel, láthattuk, nem megy).

Nem tudom, eljut-e Jozef Banáš nyílt levele Merkel asszonyhoz, de ha el is jut, nem hiszem, hogy emiatt változtatna politikáján. Értelmes ember értelmetlen cselekedetét nehéz megérteni, s még kevésbé lehet befolyásolni.

Viszont lehet imádkozni.

 Aich Péter
forrás: http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/58573-aich-peter-jozef-bana-tevedesei