A méltán híres agysebész Csókay András néhány gondolata (nemcsak) Advent 1. vasárnapján…(szerk.)

Az emberi agy is csak egy kivitelező szerv, igaz, a legmagasabb szinten differenciált. Olyan mint az autó kormánykereke. Ahogy a kormányos is a kormánykerék mögött ül, az emberi személy lényege is az agy mögött van. Tehát szabad akaratunk nem az agyunkban van , de azt az agyunk segítségével közöljük.

Tehát az emberi személy lényege nem csak az agyban van. A lelkiismeret nem az agyban van. A szeretet a megbocsátás nem az agyban van, ahogy az Istenkapcsolatunk sem. Ezt Szenthágotai professzor el is mondta a 70-es években az orvostanhallgatóknak. Azok átmentek a bölcsészkarra és elmondták Lukács György marxista esztéta professzornak. Lukács azt mondta igaza van Szentágothainak , de ezt ne nagyon hangoztassák. Így szól a legenda.

Az, hogy nem valamik vagyunk, hanem valakik nem csak az agyunktól függ. Hát akkor mitől? Erre eddig egyetlen valaki tudott tökéletes választ adni, a megfeszített majd feltámadt Krisztus.

Vagy elfogadjuk vagy nem, ez már a szabad akaratunktól függ. Ha nem, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk által gyártott jégen. Ezt teszi Európa. Kitalálta magának az emberiség történetének legveszélyesebb vallását, aminek a lényege az, hogy az ember az Isten, és a tágabb értelemben vett tudományon (amibe a politika tudománya is beletartozik), keresztül uralni tudja a problémákat. Kimaradt az EU alkotmányból a kereszténységre való hivatkozás benne maradt viszont a görög-római kultúrára való hivatkozás, sőt a felvilágosodásra is. Jó példát hallottam egy templomi prédikációban a Mária rádióban, kicsit kiegészítve közvetítem a gondolatot. Ha ide jönne egy marslakó és körbenézne, nyilván megkérdezné, hogy miért írtok ti 2023.-at. Mondanánk, mert 2023 évvel vagyunk Krisztus után és ehhez igazítjuk az időszámítást. Aztán megkérdezné, hogy miért a vasárnap a pihenő ünnepetek. Megmondanánk neki, hogy akkor volt a feltámadás és ezt ünnepeljük.

Ezt az orosz nyelv szépen megőrizte, mert a vasárnap voszkreszenyie szó feltámadást jelent. Tehát amikor Brezsnyev azt mondta, hogy vasárnap találkozunk a Vörös Téren a dísszemlén, akkor azt mondta, hogy a feltámadás napján találkozunk ott. Aztán megkérdezné a Marslakó, hogy mutassátok a szép épületeiteket Európában és mi elsődlegesen megmutatnánk a templomokat a kölni, firenzei, milánói és természetesen a római bazilikát a párizsi Notre Damot. Kérdezné tovább a kultúrát festészet szobrászat és mi mutatnánk Michelangelo, Leonardo, Rembrandt, Giotto, Tiziano és a mi Munkácsynk trilógiáját, mindegyik keresztény ihletésű mű. Aztán kérdezné a fantasztikus tudományos eredményeitek hogyan lettek és mi idéznénk Einsteint " a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak". Max Plankot és Heisenberget "amikor az első kortyot kiiszod a tudás poharából könnyen ateistává válsz, de a végén mindig ott vár Isten",  vagy Pascalt de a mi Neumann Jánosunkat is, akit a tudósok az emberiség eddig élt legnagyobb géniuszának tartanak nagyobbnak , mint Einsteint. Ő igazi matematikus módon közelítette meg a hitét , de logikus és helytálló: "ha úgy élek mint Krisztus tanácsolja, abból bajom nem lehet, akkor sem, ha nem igaz a feltámadás, de ha igaz és nem úgy élek ahogy az evangélium tanítja abból óriási nagy bajom lehet" . Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné szerencsétlen európaiak nektek teljesen elment az eszetek? És ha azt is hozzáadnánk, hogy az összes európai jogrendszer, alkotmány a keresztény tanokra épülve született meg végképp csodálkozna.

Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy egyetlen vallás hirdeti alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet és ez a kereszténység. Az iszlám a feltétlen engedelmességet, a budhizmus a belső kiüresítést a hinduizmus a szánakozásig ugyan eljut, de aktív cselekvő szeretetre képtelen. Ehhez Teréz anyának kellett elmenni Indiába, hogy megmutassa.

Ezzel szembe menve a kis Magyarország létrehozott egy olyan alkotmányt amiben Istent meg meri említeni a családot, védi, a kereszténységre utalva. Ez az ami nem tetszik bennünk a fejlett nyugatnak. Az EU még nem tért le a fogyasztásban való tobzódás bűvöletéből az élvezetek halmozásáról.

Súlyos dolog a szenvedélybetegség. Egy narkós vagy alkoholista mindenre képes, hogy megszerezze az aznapi adagot. Igaz ez nagyobb léptékekben is. Tehát a súlyos szenvedélybeteg nyugat, a fogyasztási mániájában kénytelen minket is és akit lehet kizsákmányolni, hogy legyen még fogyasztani valója.

Az elmúlt 3 évben óriási dolog történt ezzel az árral szembe fordult a népünk, országunk.

Ha csak ennyi történt volna, az már az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb sikere 56-on kívül, folytatnunk kell, hogy rajtunk keresztül térjen meg Európa újra a gyökereihez a kereszténységhez. Ne hallgassunk azokra a hazudozókra, akik újra csatlóssá akarnak tenni minket. Istennek jó a humora. 1955 december 8-án szavazták meg egyhangúlag az EU zászlót a Szeplőtelen fogantatás napján, a 101 beérkezett pályázatból. Kikötés volt, hogy nem lehet sem politikai, sem vallási utalás a zászlóban.

A kék a Szűzanya színe a 12 csillag a Jelenések könyvéből a „napba öltözött asszony” fejét díszíti. A szavazók egyike sem gondolt erre. „ Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba, sajnos, mi fáradunk bele sokszor a bocsánatkérésbe” - mondta Ferenc pápa nemrégiben. Ne adjuk fel, ne fáradjunk és a jó úton haladó hazánk tovább fog emelkedni.

Csókay András idegsebész
https://www.flagmagazin.hu/mondom-a-magamet/csokay-andras-gondolatok