Morvay Imre 1940-ben született  Szencen, a kitelepítések nyomán került Mágocsra. 1963-ban szentelték pappá. Több helyen volt káplán, majd plébános. 1998-ban kérte felvételét a Betegápoló Irgalmasrendbe, ahol a Pio rendi nevet kapta. 2000 óta a pécsi Betegápoló Irgalmasrend rendházának vezetője…

A díjazott a világháborút és a Szencről való kitelepítést is átélte. A svábok lakta Mágocsra került családjuk sváb szőlőt kapott birtokul, borítékolva az összeütközést. Az édesapa azonban megtalálta a megoldást: náluk mindig lehetett bort inni, elbeszélgetni. Így lassan megértették az emberek, ők nem egymás ellenségei, ugyanazok a problémáik. Édesapám megmutatta, meg kell érteni a másikat, és ezért áldozatot is lehet hozni – mondta Pio atya, majd arról beszélt, hogy a Gondviselés megérleli a másik iránti érzékenységet.

morvay_pio

A tudósok, egyházi személyek, művészek és a művészet pártolói alkotta Ars Humanica Hungarica Kör február 7-én ötödik alkalommal adta át a Magyar Civil Becsületrendet Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A kitüntetettet, Morvay Imre Pio OH irgalmasrendi szerzetest Beer Miklós püspök méltatta.

A 2011-ben alakult Ars Humanica Hungarica Kör Magyar Civil Becsületrend kitüntetését azoknak ítélik oda, akik tevékenységükkel az önzetlenséget, a humánumot és a civil bátorság értékeit képviselik. 2016-ban Morvay Imre Pio OH és Sándor Mária kapták meg az elismerést.

A Pécsett élő irgalmasrendi szerzetes indította el az azóta már országossá vált ételláda-kezdeményezést, a rászorulók megsegítésének egyszerű, de hatékony formáját.

Beer Miklós méltatásából:

Egy paptestvérem olyan küldetéséről van szó, amely nagyon időszerű a mai magyar társadalomban. Két tematikus év találkozási pontjánál vagyunk egyházunkban.  Zártuk a megszentelt élet évét, melynek megnyitóján Ferenc pápa arra ösztönözte a szerzeteseket, hogy ébresszék fel a világot az önzés és a szűkkeblűség állapotából – idézte a váci püspök a pápát. – Az irgalmasság szentévét meghirdetve pedig arról beszélt Ferenc pápa, hogy a mindent teremtő Isten az irgalmas arcát mutatja meg nekünk. Pio atya, az irgalmasrendi szerzetes személyében találkozik a két tematikus év.

Az evangéliumot idézve Beer Miklós rámutatott: mindig lesznek közöttetek szegények, aki akar, tud segíteni. Egyszerű és világos mit kell tennünk: azok mellé állni, akik rossz helyen, rossz időben születtek. Pio atya kezdeményezése példát mutat arra, hogyan tegyük ezt. A legnagyobb dolog a legegyszerűbb módon valósul meg. Az ételláda egyrészt megoldás a naponta elkövetett pocsékolásra és pazarlásra, másrészt a dobozba a segítő ember névtelenül, nagy szívvel odateheti, amiről lemond, amit megspórolt. Így az elfogadó helyzetét is megkönnyíti: anonim módon nem megszégyenítő elfogadni. A kitüntetés legyen további bátorítás, és nekünk is adjon ösztönzést és példát, hogy az egyszerű, de nagyszerű megoldásokat mi is megtaláljuk – mondta a főpásztor.

Pio atya az általa elindított ételláda-kezdeményezés megszületéséről beszélt a díjátadáson. Rámutatott: az ilyenfajta kezdeményezésnek mindig megvan a háttere. A szegényeken nem lehet véglegesen segíteni, a világ pénzét el lehetne költeni, mégsem tudjuk megoldani a helyzetet – kapcsolódott a Beer Miklós által idézett evangéliumi tanításhoz az irgalmasrendi szerzetes.

Ha fáj, hogy nem tudsz segíteni mindenkin, segíts azon az egyen, aki melletted van – idézte Teréz anya számára meghatározó mondását. – Így elindult az ételláda, először kis ládaként, mára pedig már háromrészes nagy láda várja teli adományokkal a rászorulókat.

Két-három éven át csendben folyt az adakozás – emlékezett Pio atya, a kezdeményezés akkor kapott nyilvánosságot, amikor felkerült a Facebookra. – A láda egyrészt a segítés eszköze, de mellette nevelés is: azt tanítja, vegyük észre a másik baját, legyen nyitott a szívünk, legyünk készek segíteni. Azt üzeni, figyeljünk egymásra; vállaljunk áldozatot.

Trauttwein Éva
Fotó: Thaler Tamás 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/morvay-imre-pio-oh-irgalmasrendi-szerzetes-magyar-civil-becsuletrendet-kapott

A szerk. megjegyzése: Morvay Imre 1940. július 12-én született Szencen Morvay János és Morvay, szül. Csizmazia Franciska gyermekeként. Morvay János testvére volt szül. Morvay Ilonának, kinek Morvay Ferenccel való házasságából született Morvay Lajos (aki a szenci toronyórát készítette 1981-ben), elhunyt Lajos felesége Edit (ma is Szencen lakik), gyerekeik László, Tibor (2015-ben rekonstruálta a toronyórát) és Edit.

Imrét 1940. július 21-én Károlyi Alajos szenci esperes keresztelte (Károlyi Szencen van eltemetve). Keresztanyja Morvay Margit lett (aki Morvay Ilona és János testvére volt). A rendi esküt 2003. június 22-én tette le Bécsben Kollár Pál rendi provinciális kezébe.

Miután Pió Atyának gratuláltunk, ezt az üzenetet kaptuk tőle:

Kedve Gábor,  Kedves Szenci Magyarok! 

Nagy meglepetés volt a jelentkezése,  gratulációja. Nagy békesség, öröm  töltött el, amint nézegettem a SZENCI MAGYAROK HONLAPJÁT.  Sejtettem, hogy Szencen van valamilyen  magyar élet,  magyar összefogás, de nem tudtam róla semmit. Örülök és gratulálok!  Én a szegény-soron, a pincesoron születtem, a plébániához közel. Jártan ott idén nyáron, de már nem ismerem ki magamat. Minden átalakult, átépült. A plébánián is jártunk. Nagyon kedvesen fogadtak. Természetesen a templomban is voltunk, ahol kereszteltek.

Az én kitüntetésem  nem olyan nagy dolog. Köszönöm a gratulációt, együtt örvendezést. Ápoljuk a felfedezett kapcsolatot.
Köszönöm, kedves figyelmüket, gratulációjukat. 

Imre (Pio)