Ha parafrazált klasszikus mondással szeretném kifejezni a választások utáni nézetemet, akkor úgy mondanám, hogy „megmérettettünk és nem találtattunk könnyűnek“...

Mi, szenci magyarok, a természetes fogyás, az asszimiláció és a bevándorlás következtében már évek óta csak fogyunk. A tavalyi népszámlálás, beleértve a második bevállalt magyar nemzetiséget is, csak 2400 magyar ajkú lakost mutatott ki Szencen, ma már a több mint 20 ezer lakosból.

Most azonban, a szerencsés körülményeknek köszönhetően, a lakosság szavazási kedve valahogyan alábbhagyott, hiszen 40% körüli lett, ami történelmi mélypont az önkormányzati választásokon. A politikai egyezségek, a taktikát váltó (fiatal) Szövetség – Aliancia tevékenysége és a többségi nemzet apátiája talán besegített abba, hogy ha nem is dicsőségesen, egymást éljenezve kerültünk ki az önkormányzati és megyei választásokból, de nem leszegett fejjel, nem a veszteség teljes tudatával kell tudomásul venni az egészet.

Szencen nem vesztettünk. Sőt! Eddig is volt 3 képviselőnk, most is lett 3. A lakosság számarányait nézve ez nem kevés, egy kicsit fölötte vagyunk számarányunknak (gondolom, ez nem baj!).

Most is mi döntöttünk a polgármester kilétéről – ez a számok tükrében megkérdőjelezhetetlen. Újból igaz lett a helyi szlovákok állítása, hogy aki mellé a magyarok odaállnak, az lesz a polgármester. Így is lett! Pavol Kvál személyében a 90301.sk tömörülés adja a polgármestert, aki – mint többi kollégája is – politikailag és világnézeti szinten talán legközelebb áll a Szövetség ideológiai világához. Itt illeti köszönet a Szövetség képviselőjelöltjeit támogató szlovák polgártársainkat is.

Pavol Kvál megválasztott városvezetőnek gratulálunk és felelőségteljes munkájához sok kitartást, empátiát, erőt és egészséget kívánunk!

Dušan Badinský leköszönő polgármesternek köszönjük az eddigi munkáját, elismerve mindazt, amit a városért tett, nem feledve a negatívumokat sem - senki sem tökéletes. Új „politikai beosztásában“ megyei képviselőként bőségesen kamatoztathatja eddigi tapasztalatait, hiszen Szencet jobbról-balra, lentről-felfelé meg visszafelé is teljesen ismeri. Tudja, hol vannak regionális gondjaink. Duško-nak is további jó munkát kívánunk!

Valahogyan nem tudok örülni annak a bejött feltételezésemnek (hogy már ne „jóslatot“ mondjak), hogy a választások a régi szenciek és az „újszenciek között dőltek el. Nem nagy különbséggel, de úgy 3 : 2 arányban az „öregszenciek“ javára dőlt el a meccs. Ezt az arányt a felsejlő tendenciák mellet meddig tudjuk tartani, esetleg javítani?

Nem tudom! Nem kevésbé rajtunk is múlik, főleg a választásokon való részvételt illetően.

Egy biztos: emelt fővel jöttünk ki ebből a választásból és jobban megemelhetnénk a fejünket, ha a magyarjaink legalább 80%-a elment volna választani. A számok, sajnos, nem ezt mutatják. Valahogyan ezt bizonyítják a Szövetség választási számlálóbiztosainak tapasztalatai is: sokan közülünk otthon maradtak. Lelkük rajta!

A www.szenc.sk honlap szerkesztősége nevében köszönetet mondok mindenkinek, aki elment szavazni – függetlenül attól, hogy kire adta szavazatát. Pláne meg azoknak, akik még tudják, mi az anyanyelv súlya, megtartó ereje, életadó forrása nemzeti kisebbségünknek – szenci magyaroknak!


                                                                                                                        Agárdy Gábor