Anyám hagyatékát rendezgetve bukkantam erre az iratra, amely a jogfosztottság kezdetét jelentette anyám és sokak számára 1945 nyarán. A galántai HANZA cégnél dolgozott, ott is lakott albérletben. Ha az új Csehszlovákiában munkát akart vállalni, akkor egy nemzetiségi és politikai megbízhatósági igazolás kiadását kellett kérvényeznie…

Be is nyújtotta a kérvényt, amit a hatóság jegyzőkönyvileg elutasított. A jegyzőkönyvet nem adták neki oda, csak kivonatot készítettek belőle. Íme egy-két részlet (a szerző fordításában):

. . . . . . . . . .

Galánta község kormánybiztosának hivatalából, Galántai járás
Iktatószám: 2304/1945 Község: Galánta

Kivonat

a helyi intézőbizottság, a N.B. szűkebb bizottságának ülésén 1945.VIII.23-án kelt jegyzőkönyvéből, községi Hivatal Galánta.

Jelen:

Daniel Grell, kormánybiztos, Štefan Jablonický, a kormánybiztos hivatalának vezetője, Albert Janega, Ondrej Surový, Jozef Valky és Štefan Cambal, az MSK tagjai, a NB szűkebb bizottsága.

Tárgy:

Valeria Stanková Galántáról, házszám...szül. 1923.XII.7. Szencen, csehszlovák állampolgár kérvényezi a nemzetiségi és politikai megbízhatósági igazolás kiadását.

Tárgyalás:

A kormánybiztos hivatalának vezetője előterjeszti a Tárgyban benyújtott kérvényt, az adatok szerint, valamint a körülmények alapján a vizsgálatokkal megszerzett eredmények alapján következőképpen dönt.

A kérvényező magyar nemzetiségű. A németek és magyarok elleni aktív harcban nem vett részt. Csehszlovákia szabadságának, a szlovák és a cseh nemzet szabadságának újraszerzéséhez jelentősen nem járult hozzá, mivel azt nem igazolja. Mivel a nevezett magyar nemzetiségű, nem igazol elvi körülményeket, amelyek szükségesek az igazolás kiadásához, nem lehet a nevezettnek ilyen igazolást kiadni.

határozat:

A nemzetiségi és politikai megbízhatósági igazolás kiadása a kérvényező számára nem adható ki.

Indoklás:

A bizottság szigorú vizsgálattal megállapította, hogy a kérvényző magyar nemzetiségű és nem tanúsít enyhítő körülményeket, és ezért úgy kellett döntenie, ahogyan írva van.

(...)

Galánta, 1945. VIII. 30-án

olvashatatlan aláírás
kormánybiztos

 výpis_stankova_600

. . . . . . . . . .

...Hát ennyi derült ki a kivonatból. Az eredeti okmány másolatát a biztonság kedvéért mellékelem. Külön köszönet Strešňák Gábornak, a Szenci Városi Múzeum igazgatójának, aki segített a “patikusi“ kézírás megfejtésében.

Az ember azt hihetné, hogy ezek virtigli kommunisták voltak. Pedig minden jel és adat arra mutat, hogy a Demokrata Párt által kinevezett hivatalnokok lehettek, mert - Csehországgal szemben, ahol a kommunisták nyertek – Szlovákiában a demokraták lettek a választások győztesei.

Éppen ezért nem szabad holmi posztliberális és neomarxista eszméknek bedőlni, mert sohasem lehet tudni, hogy a történelem mikor ismétli meg önmagát, mikor leszünk újra „nemzetiségileg és politikailag“ megbízhatatlanok.

Jó lenne ezt is számontartani október 29-én...

Agárdy Gábor