Akárhogyan is nézegetem Szenc város hivatalos honlapját, egy ideje már nincs ott a magyar mutáció. Az a magyar mutáció, amely csak részben volt egyenlő a szlovák nyelvű verzióval, mert sok mindent nem hozott magyar nyelven, ill. nagyritkán lehozott cikkeket (általában szűk magyar vonatkozásban), amelyek szlovák mutációja nem volt megtalálható a hivatalos honlapon...

A 2021-es népszámlálás szerint Szencen 2560 magyar volt, ami nagyjából 11,23%-át képezi az összlakosságnak (ami nagyjából a népszámlálási időpont körül nagyon közel volt a 20 ezerhez).

Ezek a magyarok általában régi szenciek, a bevándorlás a magyarokra korántsem olyan jellemző és mértékű, mint a szlovák és cseh (vagy ukrán) lakosságra. Ezek ismerete után nem csoda, hogy a honlap eltűnt.

Szerkesztőségünk azonban rákérdezett a magyar mutáció hiányára és a következő kis sztori alakult ki a beszélgetés folyamán.

Bukovszky László kisebbségi kormánymegbízott pozsonyi hivatala kapott egy panaszbeadványt, amelyben egy polgár nehezményezi, hogy Szenc város hivatalos honlapjának magyar verziójában vannak olyan publikációk, amelyek nincsenek meg szlovákul, ill. csak részleges szlovák mutációjuk található a szlovák honlapon.

Ezután indult be a levelezés a kormánymegbízott hivatala és a Szenci Városi Hivatal között. Egy idő után megmutatkozott, hogy márpedig a teljes magyar verziónak ott kellene lennie, márcsak a magyar ajkú lakosság és polgártársak tisztelete miatt is.

A városnak azonban erre a munkára (ami szerkesztőségünk tapasztalata szerint sem kis munka) nincs költségvetési kerete. Az ember joggal feltételezhetné, hogy a minden évben elfogadott költségvetésben, amiben benne van a város honlapjának kezelése, felújítása és javítása is, benne van a legalább eddig is ott lévő magyar verzió kiadásainak és költségeinek összege. Ez azonban állítólag nincs így.

Ezért a Városi Hivatal (átmenetileg?) úgy döntött, hogy szünetelteti a magyar verzió posztolását, elejét véve a további agresszív panaszoknak. Meg kell várni, míg lesz pénzügyi keret erre a munkára (is). A panaszok forrását sejteni lehet a kiszivárogtatott hírekből.

Meg azt is biztosra vehetem, hogy emiatt senkinek sem lett kisebb a fizetése...

Szenci magyar lakosként (immár őseimmel együtt 262 éve vagyunk Algayer-szenciek) csak remélni merem és elvárni is tudom, hogy a 2023-as költségvetés megtárgyalásánál és jóváhagyásánál a képviselő-testület nem fog elfeledkezni erről a tételről, ami bizyonyára többletmunkát jelent majd a Városi Hivatalnak. De hát ezért vannak... A magyar ajkú lakosság is fizet adót!

Ebből kifolyólag nem ártana, ha a szenci magyaroknak a közelgő önkormányzati és megyei választások után megint lenne néhány képviselőjük, akik majd felemelik az ujjukat és kérik a mulasztás rendbehozatalát.

De ez már egy másik téma, ami „megér egy misét“.

                                                                                                                 Agárdy Gábor