Kellemesen meglepődtem, mintegy 15-en jöttünk össze a tanácskozásra: hogyan tovább a www.szenc.sk weboldallal?…

A helyzet nem egyszerű: az immár 17. életévébe lépett – a szenci magyarok weboldala –  megszokottá vált Szencen és környékén, de azóta az informatika rohamos fejlődésének köszönhetően már majdnem minden intézménynek van saját honlapja. A gond pedig éppen ezzel van: aprózódunk, nem figyelünk egymásra. Az óvoda-szimpatizánsok nem nézik a cserkészeket, a Csemadokosok pedig pl. az Alapiskola honlapját, stb.

A november 24-ei tanácskozás, tekintettel a széles korosztályi részvételre (17…74 év – és ennek csak örülni lehet) nem lehetett rövid és határozott, teljesen hatékony. Két és negyedórát vitattuk a kialakult helyzetet és kerestük a sima, jó megoldást.

Pár nappal a tanácskozás után és lefolytatva néhány személyes beszélgetést, a következő (személyes) nézetem alakult ki. Persze, ez nem szentírás, semmiféle társadalmi döntés vagy konszenzus nem volt ezirányban, de mégis van valami kialakulóban, amit a tanácskozás 2. körében, az újabb beavatottakkal, jó volna tovább vinni, pontosítani:

1. Az általános vélemény az volt, hogy a szenci magyarok weboldalát a „www.szenc.sk“ oldalt fenn kéne továbbra is tartani, működtetni kellene, mert egy kohéziós erő a folyamatosan fogyóban lévő szenci magyarság körében. Néhány javaslat szerint a legközelebbi településeket (járást) is meg kell célozni, ahol még számottevő magyarság él.

2. Két fontos jellemzőjét kell világossá tenni a weboldalnak: az egyik a tulajdoni – jogutódlás kérdése, a másik a finanszírozás megoldása.

3. Duray Rezső, a Szenc- és Vidéke Társulás elnöke elmondta, hogy a weboldal a Társulás alapszabálya szerint besorolható a tevékenységi körébe – itt nem lát akadályt. A valódi probléma a finanszírozással van.

4. Az egyes, a szenci magyarságot szolgáló intézmények honlapjait – hála az informatikának – könnyű lenne összefogni, ha erre megfelelő platformot és eszközt találunk.  Ezek pedig adva vannak, csak használnunk kellene… 

Nos…

Ezek nem megoldhatatlan gondok! A további működtetéssel egyetértek, gondolom, nem vagyok az egyetlen polgár Szencen, aki ezt így gondolja. Másodszor pedig, úgy látom, hogy ideje lenne egy magasabb szervezési formára váltani. Önállóan egy polgári társulás létrehozása kevés eredménnyel kecsegtethetne, de betagozódni egy már évek óta működő  Társulásba úgy, hogy biztosítani lehet mint a jogalanyiság hátterét, mint a financiális biztonságot, nem elvetendő gondolat.

Harmadszorra pedig: biztosítást kaptam az eddigi szponzorainktól, hogy fontosnak tartják  a weboldal további működtetését. Tehát úgy néz ki, hogy semmi akadálya nem lesz a szponzori megegyezések „címváltoztatásával“ amellyel a szimbolikus havi 10 € (idén 5 € volt) a Szenc- és Vidéke Társulás számláján végezné. Ebből fedezni lehetne a legfontosabb és szükséges havi-évi kiadásokat.

Azonkívül jogi személyként pályázhatna a weboldal a városnál, a Bethlen Gábor Alapítványnál, Pozsony-megyénél és máshol is a szükséges támogatások biztosítására, akár magánszemélyek részéről is. 

Ne feledjük! Fogyóban vagyunk, itt az összefogás megtagadása – a széthúzás – tragikus kimenetelű lehet gyerekeink és unokáink számára!

Én (csak csendben) szóltam. Érti, aki érteni akarja…!

Agárdy Gábor
  eddigi – most megbízott főszerkesztő