Foto: Vysztavel Csaba, Szabó Imre, Agárdy Gábor

Dr. Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete munkalátogatásra érkezett városunkba. Meglátogatta a Városi Hivatalt, ahol tárgyalásokat folytatott városunk vezetésével, majd körülnézett a Múzeumban és a városban is. A munkaebéd keretében baráti beszélgetést folytatott Pozsony-megye alelnökével, a város magyarajkú képviselőivel és a társadalmi, valamint oktatási intézmények vezetőivel. Tárgyalt az MKP és a Most-Híd megyei, járási és helyi képviselőivel is. Élénken érdeklődött iskoláink és óvodáink iránt. /ag 098


Dr. Balogh Csaba nagykövet Szencen: