Foto: Agárdy Gábor

A Szenci Egyházi Férfiénekkar meglátogatta tevékenységi helyén Blahó Milán plebános urat, aki azelőtt Szencen teljesített egyházi szolgálatot. Résztvettek egy karácsonyi szentmisén, majd Milán atya vendégül látta az énekkari tagokat…/ag 


A nagypakai találkozóról: