Foto: Duray Rezső

Zsélyi Zoltán gútai maratonfutó és felesége Katalin - akire szintén a sportos és egészséges életstílus jellemző – elhatározták, hogy stafétafutást szerveznek Dél-Szlovákián keresztül nyugat-keleti irányban. A futásuk stafétabotjával, amely kopjafaalakban végződik, s amelyre rövid magyar, illetve szlovák trikolórszalag van kötve, szimbolizálni akarják a Dél-Szlovákiában élő magyar, illetve szlovák nemzetiségű emberek békés egymásmellett-élését. /dr 

A kopjafa-stafétafutás május 31-én, 9,00 órakor Fél községben kezdődött, ahol az ország legnyugatibb két kopjafája található. A futók a magyar iskola diákjaival együtt dr. Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövetének indításával kezdték meg az 555 kilométernyi távot. Az úton 39 települést érintenek, s 48 kopjafát maguk mögött hagyva, június 2-án érkeznek meg Kistárkányba, a legkeletibb kopjafához. 

"Kopjafa" - stafétafutás Félben