Foto: Agárdy Gábor 

Az idei év második nyílt lakossági fórumát tartotta a szenci MKP helyi szervezete. A tagságon kívül bárki részt vehetett a tanácskozáson. A 95 tagot számláló MKP-alapszervezetből majdnem a fele jelen volt, de ne felejtsük el, hogy ugyanabban az időpontban  zajlot a Nemzeti Menet az Életért Pozsonyban és a Beliczay-kamarazenekar koncertje a szenci templomban…/ag093

A fórumon Duray Rezső elnöktől elhangzott az elmúlt időszak tevékenysége, beszámoltak tevékenységükről a helyi és megyei képviselők (Németh Gabriella, Pomichal István, Bárdos Gyula), valamint ízelítőt kaptunk a politikai színtéren zajló csatározásokról. Elmodható, hogy az egységes magyar fellépés kérdése a februári parlamenti választásokra még nyitott, még nem dőlt el semmi. Több résztvevő pozitívumlént értékelte az Összefogás mozgalok színrelépését. A vitában többen felszólaltak, kritikus hangnemben értékelték Szlovákia egyetlen magyar napilapjának tevékenységét. Mások pedig a párt és annak kampányának finanszírozására tettek javaslatot.
A végén pedig egy kis frissítőre hívták meg a megjelent lakosságot.

MKP: Lakossági fórum