Foto: Agárdy Gábor

Az egyházi férfiénekkar - a hagyományokhoz híven - megünnepelte Mihályait, Imréit és Rezsőit-Rudolfjait. Nem feledkeztek meg az elhunyt énekkari tagokról sem - egyperces néma csenddel adtak tiszteletet az elhunytaknak. Majd a nótafa alatt elénekelték a jelenlevők és az elhunytak nótáit is.../ag 090


Fotógaléria