Hagyományosan egész napos Oltáriszentség-kitétel volt a Szentsírnál a szenci róm.-kat. templomban. Az oltár, mint mindig, gyönyörűen díszített volt. Köszönet illeti a ministránsokat és a sekrestyés-segédeket, akik lehetővé tették, hogy egész nap látogatható legyen a Szentsír. /ozs-036


Fotógaléria