A szenci magyar katolikusok elbúcsuztatták az egyházközség két magyar és két szlovák papját, kiket Stanislav Zvolenský érsek és metropolita más egyházközségek ellátásával és papi szolgálattal bízott meg. A péter-páli ünnepi szentmisén résztvevő hívek tapssal jutalmazták a lelkiatyákat. Az egyházi férfiénekkar Viliam Michalovič esperes úrnak egy olajfestményt ajándékozott, hogy ne feledkezzen meg a szenci Szt. Miklós templomról, Blaho Milán segédkáplán pedig egy porszívót kapott ajándékba, aminek Nagypakán biztosan hasznát veheti. További erőt, egészséget az Atyáknak! /ag 066


Fotógaléria