A nyárelő 112. SzMAK találkozóján Sztankó Mátyás, a szenci Szt. Miklós róm. kat. templom sekrestyése (és mindenese) tartott egy érdekes előadást a templom történetéről és jelenéről... / ag 057


Fotógaléria