A szenci Szentháromság-kápolna 1718-ban épült, a község utolsó házaitól  kb. 5-600 lépésnyire. A kápolnát fogadalomból nemes Bornemissza István építtette. A kuruc háborúságok nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete betegség“ – a pestis. A betegségnek Bornemissza István hajadon lánya is áldozatul esett és egész cselédsége is a betegségben sínylődött. Bornemissza fogadalmat tett, ha megszűnik a csapás, kápolnát építtet. Mivel a kápolna a házaktól távol esett, a kápolna közelében volt egy házacska a gondozó részére, amit a régi szenciek „kolera-háznak“ is neveztek. 1991-ben felújították a tetőszerkezetet. A kápolnát a hívek 2002-ben kívül-belül rendbe hozták, a fő szervező a Rózsafüzér Társulat volt. Restaurálták a klasszicista faoltárt is, amelyben megtalálták azt az oltárkövet, amellyel Kohl Medárd esztergomi segédpüspök 1912. március 2-án Szent Clementis és Blandini vértanúk és védőszentek nevére szentelte fel az akkor felújított kápolnát.
A szenciek azonban, ragaszkodva a hagyományokhoz, a kápolna búcsúját Szentháromság Vasárnapján tartják, amely idén június 7 - én volt. / ag


Fotógaléria