Emút egy év..., énekülik valami nótábo. Má eggy éve, hogy új kórmányunk van és má potyog szétt, mintha homokbú vóna! Mindönki azon kajabál, hogy ki a bűnös, mer új embör köll a kórmánybo. Mások meg nemöt ordítoznak, hogy ölég kicserényi a nagyfejest – és ez így mögy körbe-körbe...

Csak má sönki se tuggya, ki vóna az a új minister vagy premiér, akinek ezt csinányi köllene. Megint veszeködnek, hogy lögyön az.

Mondom én - jelöntközök akármillen funkcióba. Kitanútt mérnök vagyok a átolános fődművelésbe. Mongyák, hogy nem vagyok szakembör, csak átolánossan tudok valamit, de a szaki nem tudhat mindönt, mer fékezve van a maga tudásávó, mer aki sömmit se tud, az nincs fékezve. Mer ahogy mongyák, a mestör mindönt tud a szarrú, de a nyunya szart tud mindönrű.

Nyugissan löhetnék akár ögésségi ministráns is, mer van éreccségim mind állotorvos. Biztossan többet tudok a ögésségügyrű, mind a oskolaminister a oskolárú. Tudom mi a vírus és tudom, hogy´ bökik a inekciót – és aranyos véradó vagyok má 20 éve.

Alapjábú löhetnék akár iskolaügyi ministráns is. Ha hazagyüvök a munkábú, akkor kezdöm magyaráznyi a gyerököknek, mit is tanúttak onlájn mámo. Nemsokáro ebbű annyi hajam lösz, mind a iskolaügyi ministránsnak.

De akár hadügyministráns is löhetnék, mer a promóciók után kidobtak a katonaságtú, de bakancsot meg maszkácsot azé tudok hordannyi. Igaz, csak csunderra, de most bizton ölég.

De löhetnék akár pénzös ministráns is, mer a iskolábú jártunk a jéerdébe teheneköt fejni. Mer így könnyebb vóna megfejnyi az embörököt az adóvaa – naponta kétször és nem vóna ezzee gond!

Talán erdősministráns is löhetnék, mer csoportelnök is vagyok, akik a fakivágássú segítennek új épületököt fölépíttennyi, fákot kivágnyi, satöbbi, meg mindön ilyen...

De más minister is löhetnék, például a kultúrábo is vóna mit tönnyi. Apám színházot jáccott, meg tudott hermonyikáznyi is – ez jó gyünne, ha a kórmány röggelig üllésözne.

De legjobban én ministránselnök lönnék, mer tudok angolú úgy vantajm-neksztajm. E tudnám intéznyi egykettőre a kórmánybo a süketségököt. Zooteknikus is vótam, ezért értök a marhákho. Há csak nem fognak ganéva megdobányi! Tudom, hogy köll bánnyi a ganévaa.

Eccör beléestem a pöcegödörbe, mégis kimásztom, ki tudnék másznyi a mediális gödörbül is. Ezön a hejön csak az bánthotna, hogy a diplomámot nem puskásztom, meg nem más írta. Magamnak köllött megírnyi. Ha má elnök-asszony eszt a sok boloncságot el is óvasná, beszéjjön valakivee a kórmánybú, hogy aggyanak lehetőségöt a rendössebb emböröknek is. Eggyütt megcsinyájuk!

a Lajos Szöncrű

                                                                                                                                     Agárdy Gábor