A nagyobb történelmi korszakoknak - a bennük történtektől függően - mindig is megvolt a maga népvándorlása. Hol a háborúk, a járványok, majd pedig a romló klimatikus viszonyok és nem utolsósorban a migrációra igényt tartó (általában fehér)  hatalmi rétegek okozták a migrációt...

Hallom a hírekben, hogy egy északolasz „benszülött“ tüzet nyitott a migránsokra azután, hogy egy afrikai migráns megölt, majd macsetével szétdarabolt egy fiatal olasz lányt. Ne tegyünk úgy, mintha ez minket nem érintene. Pedig nagyon is érint és itt Európára gondolok, mint egy földrészre, amelynek társadalmi berendezkedése, igazságügye, iskolaügye, ideológiája és nem utolsósorban gazdasági magatartása a kereszténységre épült majdnem kétezer évvel ezelőtt. Ha ez nem lett volna így, akkor nincs honfoglalás és tatárjárás, törökdúlás és kurucz-labanc szembenállás sem. Nincs francia forradalom és nem találják fel a guillotine-t, amellyel százezreknek távolították el a fejét a testétől iszonyatos gyorsasággal és hatékonysággal...

 Egy biztos: nem szeretném, ha utódaim egyszer arra ébrednének, hogy kötelezően turbánt kell viselniük, ha kimennek az utcára. Ma még mindig a humanista álmot álmodjuk – amely kétségtelenül a fejlett nyugat egyik sarokköve volt és talán még az a mai korban is. Minden rendszernek, amely elég sokat téblábolt saját maga tönkretételével, lesz egy szinte törvényszerűen velejáró „hibája“: megszűnik a negatív visszacsatolás, amely először hatékonyan kilengeti, majd később lehetetlenné teszi a rendszer működését – megszűnik a rossz dolgok visszaszabályozása.

Nos, itt vagyunk most...

Az összes humanista, segítőkész, multikulturális és szolidáris lélek megszakadhat, hogy valamiféle képpen kifejezze háláját a „menekülteknek“ és ezt állami szintről támogatva teszi – egyértelműen tudatosítva, hogy ez nem pozitív folyamat. Nem veszik tudomásul, hogy a Korán szerint mindenkinek, a legbékésebb muszlimnak is, csak szolgái vagyunk. Ha bármit is teszünk, ezt úgy értelmezik, hogy ez nem a felebarát megsegítése, hanem teljesen természetes reakciója a rabszolgáknak az uruk irányában. Elvárják...

Bassim Salah El-Shafy egyiptomi professzor ezt nyilatkozta: „...a Közel-Keleten és Afrikában élő muszlimok a Nyugaton élőkről azt hiszik, hogy a legrosszabb nemzedék, amely e földgolyón él. Ti, európaiak, megteremtettétek a saját kultúrátokat, amely annyira szánalmas és romlott, hogy nincs esélye a túlélésre. Tisztelitek a homoszexualitást, az alkoholt, a kábítószereket. Erkölcstelen szexet gyakoroltok, amely a saríja szerint azonnali halált érdemelne. Felmagasztaljátok a humanizmust és a toleranciát, mint új európai értékrendet, amely azonban azelőtt soha nem volt a sajátotok.

Nekünk muszlimoknak, Allah követőinek, a humanizmus csak emberi gyöngeség, amit  soha nem fogunk magunkévá tenni. Mi megvetjük a gyöngeséget. Megvetjük a ti nyímnyám és erkölcstelen életeteket. Ezért elmondjuk,hogy a saját létetekért folytatott harcot elvesztettétek. Mi Európában 70 millióan vagyunk!

Tíz-húsz év múlva (ha így folytatjátok...szerk.) 130 millióan leszünk. A ti gyerekeitek nem szülnek utódokat és ezért a feledés homályába kerültök. Minden órában és napban erősbbek vagyunk, míg ti gyengébbek és gyengébbek. Majd egyszer egy reggel kitűzzük Allah zászlaját és ez a ti végeteket jelenti. Volt francia, német, angol kultúrátok. A csakhamar egyetlen elismert kultúra az Iszlám lesz. Irodalmi emlékeiteket elégetjük, szobraitokat ledöntjük, építészeti alkotásaitokat tönkretesszük. Semmi sem marad utánatok! Mintha soha nem léteztetek volna...“

Ezek után nem csodálom, hogy a „benszülött“ majd fegyvert ragad és nekimegy a „menekülteknek“. Az új „birtokbavételt“  Európa nem kezeli, sőt az ENSZ elnöke Antonio Guterres meg Frans Timmermans EU-elnökhelyettes szerint pozitív dolog a migráció, fellendíti a kereskedelmi kapcsolatokat és elmélyíti az egyes embercsoportok közötti békés együttélést (hogy az ezt elősegítő Open Society-alapítványokról már ne is beszéljünk).

Az igazi gond pedig csak ezután kezdődik: valaki(k)nek a „benszülöttek“ közül eszébe jut, hogy van még kalasnyikov meg dinamit és nem feltétlenül szereti fején a turbánt és tömegesen nekimegy a „menekülteknek“. És akkor lesz haddelhadd!

Nemsokára nem szeretném az ilyen fantazmagóriákra azt mondani, hogy „Takbir Allahuar Akbar“!

                                                                                                                Agárdy Gábor