Nincs könnyű dolga manapság a politikai kommentátoroknak. A világban zajló történések egyfelől felgyorsultak, másfelől – hála a kommunikációs hálózatoknak - azonnal tudunk róluk, ami még tovább gyorsítja azok sebességét...

Tanulva a történelemből elmondható, hogy a világ nagy dolgai nem egyszerre és egy ok miatt történtek meg. A nagy dolgokat mindig sok-sok apró mozzanat, történetecske előzte meg, amelyek akarva vagy véletlenül egy bizonyos cél elérése érdekében egy irányba hatottak. Az apró, látszólag nem összefüggő esetek egyszerre csak egymást erősítve hozták létre azokat a szituációkat, amelyek szinte törvényszerűen hozták meg az emberiség számára a legnagyobb tragédiákat.

Hacsak párszáz évet megyünk vissza a történelemben, már akkor is látható egy bizonyos rendszeresség: az egyes világuralmi időszakok nagyritkán tartottak tovább három-négy emberöltőnél. Átlagosan 100-120 évenként cserél gazdit a Föld. A legutóbbi csere a II. világháború után volt, amikor a hatalmi központ az USA lett. Habár az USA gazdasága, társadalmi ereje még mindig erős, neves közgazdászok egy aránylag nagy része már előre jelezte, hogy az aktuális világhatalom már leszálló ágban van és ezt már érezni is lehet. Ami egyszer elkezdődött, annak a materialista világban egyszer vége is lesz. Tehát új hatalmi központ létrejötte várható úgy 20-30 éven belül. Mi sem természetesebb, ha ezt a változást a regnáló elit le akarja állítani vagy legalább lassítani. Ez általában nem szokott sikerülni és valamilyen társadalmi „gyutacs“ hatására még fel is gyorsulhatnak az események.

Nézzük meg, mik lehetnek azok a történések, amelyek az ilyen társadalmi folyamatokat elindítják.

- Ne menjünk túl messzire vissza a történelemben. Egy osztrák arisztokrata, Richard Coudenhove-Kalergi (1894–1972) már az elmúlt század 20-as éveinek derekán munkáiban, előadásaiban kifejtette  az etno- és szociokulturális diverzitás felszámolásának szükségességét,  a világkormány által irányított embermassza létrehozását, amelyekben kifejtette a nemzetek, kultúrák mesterséges összezagyválását és így felszámolását célzó szabadkőműves programot. Munkájában (Gyakorlati idealizmus című könyve-1925) nyíltan leírta, hogy létre kell hozni az Európai Egyesült Államokat. Ennek egyik eszköze az emberfajták mesterséges összekeverésére irányuló hibridizációs program. „...Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére – kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék....“-írja Kalergi. Ne feledjük, hogy hol volt még akkor az USA gazdasága.

- Akárhogyan is csűrjük-csavarjuk, Földünk globális fölmelegedése alapjaiban rengetheti meg az idáig is kevés vízzel rendelkező területeket, mint pl. a szubszaharai Afrikát vagy a Közel-Kelet egyes országait. A készülő demográfiai robbanás miatt milliók hagyhatják el eddigi élőhelyüket és vándorolnak el egy élhetőbb világ irányába. Az ENSZ és más világszervezetek nem eléggé támogatják az otthonmaradást, a segélyek nagyrészét pedig a helyi kiskirályok zsebelik be.

- Az USA nyersanyagkészletei gazdaságához mérten korlátozottak, új erőforrásokra van szükség. Tudja ezt Európa, Oroszország és Kína is. E három világrész összefogását – az Eurázsiai Birodalom kialakulását a regnáló globalizált világelitnek meg kell akadályoznia. Ennek egyik eszköze az illegális migráció erőltetése, amely Európát – ha nem is rokkan bele – évtizedekkel vetheti vissza a fejlődésben.

- Ukrajna destabilizációja és gazdaságának nagymértékű tönkretétele, valamint a szomszédos NATO-tagok felfegyverzése is egy irányba hathat: Oroszország megfélemlítése és gazdaságának gyöngítése. Ezen bukott meg a Szovjetunió is – nem bírta a fegyverkezési versenyt. Ma már más a helyzet, Oroszország az átmeneti gazdasági káoszból kifelé megy, a Nyugat gazdasági embargói inkább erősítették Oroszországot.

- A BREXIT pedig egyenesen idézi elő úgy Nagy-Britannia valamint az EU gyöngülését. Ez is érdeke az USA-nak (mellesleg ebben Oroszország is érdekelt). Trump a tetejébe még kilátásba is helyezte az EU-t is érintő magas védővámokat.

- Az emberek és társadalmak közti kommunikáció – hála az internetes és más hálózatoknak – hihetetlenül felgyorsult és ma már az írni-olvasni alig tudó afrikai birkapásztornak is okostelefonja van. Tehát csaknem azonnal értesülhet bárki e világon a Földünkön történt eseményekről. Ugyanígy a szociális hálókon keresztül könnyen megszervezhető egyes csoportok aktivitása, pl. az illegális migráció is.

- Samuel P. Huntington elmélete a kultúrák,  civilizációk össszecsapásáról és a világrend átalakulásáról 1998-ban jelent meg és úgy látszik, hogy a gyakorlatban is „működik“. A világ konfliktusainak több mint 50 %-a muzulmán-keresztény konfliktusból fakadnak. A két kultúra nem kompatibilis (pl. a saríja miatt is), nem viseli el egymást a gyakorlatban. Az egyik „tűzzel-vassal“ a saját hitét terjeszti és minden mást alárendeltnek tekint, a másik a „szeresd felebarátodat“ parancsának értelmetlenül széles alkalmazását tartja egyelőre megfelelőnek.

- A globalizmus annyira szétfeszítette a világgazdaságot, hogy a világ javainak nagy részét megtermelő középosztály hovatovább csúszik lefelé az életszínvonal csökkenésének lejtőjén. Már most látni Nyugaton a klasszikus, vadkapitalizmus ellen lázadó balos és neoliberális fiatalok aktivitását. Megmutatkozott ez Trump elnökké választásában és pl. a francia sárgamellényesek már több hónapja tartó randalírozásában is. Az ezirányú fejlődés pedig Európában egy újabb diktatúra forrása is lehet.

- A mi régi Európánk a demográfiai szaporulat mélypontja felé közelít. Az egyik ok: túl jól élünk, elkényelmesedtünk, önzőkké váltunk. A tőlünk nyugatabbra fekvő országoknak évente többszázezer munkáskéz kellene, amit saját népszaporulatukból már régen nem tudnak fedezni. Ha a Nyugat nem tudja pótolni a kiesést, gazdasági hanyatlás és társadalmi elégedetlenség fogja felütni a fejét (pl. mi lesz a nyugdíjakkal?). Ez is érdeke a regnáló globális hatalomnak – ezzel is gyengítheti a leendő világcsendőr pozícióit.

- A globalizáció csak úgy tartható fent, ha állandóan nő a lakosság fogyasztása. Ha pedig a hazai már nem fogyaszt (eleget), akkor jön a migráns, aki majd az állam által dotált keretekből fogja növelni a fogyasztást. Ez ismét a gazdaság meggyengítését és a globalista bankszámlák erősödését eredményezi.

- Egyes nem kormányzati szervezetek (NGO-k) dollár- és euromilliárdokat költenek az illegális migráció elősegítésére. Ebben az embercsempészek szervezett hadserege is segítségükre van. Ha megvizsgáljuk az illegális migrációban résztvevők társadalmi összetételét, akkor a tehetősebbek vannak többségben, azok, akik meg tudják fizetni a „transzfert“. A kibocsátó ország kiskirályai pedig örülnek, mert a nemzetközi segélyekből több jut a zsebükbe. Nem beszélve arról, hogy ha elfogy a lakosság tehetősebb és erőben lévő része, ki fogja újjáépíteni a volt háborús övezeteket? Az illegális migránsok több mint a fele 20-40 év közötti, jó erőben lévő férfi. Az EU már kapott olyan ajánlatot, hogy vegyen fel egy horribilis kölcsönt a migráció kezelése érdekében, amit majd jó kamattal vissza is kell fizetni – ez megint gyengítené a kölcsönt felvevőket.

- A regnáló globális hatalom már leplezetlenül végzi az EU politikájának befolyásolását is. Sorra születnek olyan ENSZ döntések is, amelyek ellentétesek Európa népeinek érdekeivel.

- Közép-Európa gazdasági fejlődése az utóbbi években aránylag magas a nyugati régiókhoz képest. Míg a volt szocialista blokk országaiban ez 3...4,7% az éves GDP-hez viszonyítva, Németország és Franciaország teljesítménye messze alatta marad a magas számoknak, kb. 0,7...1%. Ez az adat aggodalomra adhat okot, holott minden normális magunkfajta embernek örülni kellene a gazdaság jó teljesítményének.

- Kulturálisan Európa hanyatlik. Nem védjük értékeinket (mert nem tartjuk azokat a sajátjainknak). Az utóbbi hetekben csak Franciaországban több mint tíz keresztény templomot rongáltak meg, gyújtottak fel. A pápa alig beszél a keresztényüldözésekről, a migrációt helyesnek tartja. Mintha Vatikán lemondott volna a keresztény Európáról, inkább hagyja tönkremenni, amit majd később újraevangelizál. Vatikán malmai lassan őrölnek.

templomrombolas 

Az egyirányba ható erők fenti felsorolása egyáltalán nem kimerítő jellegű. Pl. nem esett szó a Föld pár tízéven belüli túlnépesedéséről és a megnövekedett embertömeg élelmiszerrel, ivóvízzel való ellátásáról. Nem esett szó Kína szerepéről, amely túl bonyolult ahhoz, hogy egy ilyen írás keretében megvizsgálható legyen. Nem vesztegettük az időt a világban zajló fegyvergyártásra és az ebből fakadó folytonos háborús konfliktusok szükségességére sem (a legyártott töltényeknek valahol fogyniuk kell).

Most már csak azért drukkoljunk, hogy ezek az áramlatok ne nagyon erősítsék egymást, ill. találjunk olyan eseményeket is, amelyek ellene dolgoznak a fent említetteknek. Erről is szólni fog a májusi EP-választás.

                                                                                                                          Agárdy Gábor