Vegyes érzelmekkel vártam 2018 végén a helyhatósági választásokat. Párszor meg is írtam ezt akkor blogomban – legnagyobb sajnálatomra megint igazam lett. Bár csak ne lett volna... 

2018 őszén személyesen beszéltem a két férfi polgármester-jelölttel és kértem őket, használják Szenc városa érdekében a józan eszüket – egyezzenek meg. Mert mindig jobb egy nem teljesen tökéletes állapotot teremtő egyezség, mint a bizonytalanság és a káosz. A választások eredményei bizonyítják, hogy nem egyeztek meg.

Legyinthetnénk is, mondva – lelkük rajta!

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. A decemberi alakuló közgyűlés az első plénummal folytatódott, amely azonnal egy negatív eredményt hozott: a közgyűlés nem fogadta el a 2019-es városi költségvetést. Mint a volt pénzügyi bizottság tagja és alelnöke láttam a költségvetés-tervezetet, abban szakmai hibákat (pl. kifelejtett fontos tételek, nem egymásra kapcsolódó beruházások, valamely terület-pl. iskolaügy, kultúra alulfinanszírozása, stb.) nem találtam, a bizottság többi tagja sem tárt fel alapvető hibákat, elfogadásra ajánlottuk a plénumnak. Természetesen lehet azon vitatkozni, hogy most több járdát kell megjavítani, ill. újakat építeni vagy a szennyvíztisztítót kell bővíteni és modernizálni, mert fékezi a város fejlődését. Az ilyen dilemmák már csak másodlagosak, ha pedig valami gond akadna évközben, ez az év folyamán költségvetés-módosítással mindig kezelhető, mint már oly sokszor megtörtént.

A legfontosabb, hogy a város nagyjából tisztában legyen a bevételekkel, főleg az adóbevételekkel. Az ominózus legelső közgyűlésen az OZ Moje mesto (OZMm) képviselői klubja és két független képviselő nem szavazta meg a költségvetést (néhányan ellene voltak, néhányan tartózkodtak). A fő indok az ingatlanadó emelésének a hiánya volt, mert az OZMm-nek pénzre lett volna szüksége, az új testület munkáját telekvásárlással kezdte volna egy új óvoda, alapiskola, sportcsarnok, öregotthon, stb.) számára.

A régi magyar közmondás azt mondja, hogy nem illik ajtóstul a házba rontani. Ez a követelés pedig ebbe a kategóriába tartozik. Először az elfogadott költségvetés után kellett volna egy politikai és közmegegyezéses döntést hozni a telekfelvásárlás ügyében, majd a kiválasztott objektumokra (mert az összeset megcsinálni a 4 éves megbizatás alatt úgysem lehetett volna) tanulmányt készíttetni, amelyben világossá váltak volna a felvásárolandó telkek paraméterei. Ha pedig ez már tisztázódott volna, utána még a tervezési időszak alatt lett volna elég idő (úgy három év múlva) megvásárolni a telkeket. De hát a szenci körülményeket nem ismerő „OZMm-főnökasszony“ rákényszerítette a csapatára a saját álláspontját.

Erre mondják, hogy valakinek több az önbizalma mint az esze.

Mivel nincs elfogadott 2019-es városi költségvetés, a város kénytelen egy költségvetési provizóriumot működtetni, amelyben 2019-ben, havonta a tavalyi költségek egy tizenkettedét használhatja fel. Ez nem hangzik valami vészjóslóan, állítja az OZMm. Álláspontja szerint van pénz – ha elég volt tavaly, legyen elég az idén is.

Ez azonban nem így van. Megkerestem a város gazdasági osztályát és ott elmondták, hogy releváns (megtárgyalható) költségvetési módosító javaslatot az OZMm-től, ill. a két független képviselőtől e cikk megírásáig (jan. 16.) nem kaptak. Tehát a probléma nem szakmai – mint azt az OZMm igyekszik beállítani, hanem egy egyszerű obstrukció annak az érdekében, hogy sarokba szorítsák a polgármestert a helyettesének megválasztását illetően és pénzeket csikarjanak ki a saját jövőbeni aktivitásaik finanszírozására.

Úgy látszik, patthelyzet állt elő: amíg nem lesz az OZMm-nek polgármester helyettese, addig nem lesz költségvetés. Ez pedig akár millió €-s károkkal is járhat, pl. nem folytatható a Kysucká utcai óvoda bővítése, a város elesik az euroalapoktól és eleshet attól a lehetőségtől is, hogy 40 új óvodáshely alakuljon ki. Ennek „hozadéka“ pedig az így kiesett alkalmazottak, fizetésük, a többi intézmény, a város által működtetett óvodák és alapiskolák tanítóinak fizetésrendezése, stb. Ugyanez vonatkozik a Városi Hivatal és az általa működtetett egységek alkalmazottainak törvényes fizetésemelésére is.

Amíg nincs elfogadott költségvetés, addig nem elfogadhatóak a dotációk és ezáltal a kért támogatások nem is folyósíthatók. Ez megint lehetőség a károkozásra, hiszen a dotációkból több szociális- sport- és kultúrprojekt szokott támogatást kapni. Nem köthetők meg a kivitelezési szerződések, csúsznak a megvalósítási határidők és egyenesen veszélybe kerülhetnek a fontos beruházások.

Nos – kellett ez nekünk? Késő bánat – eb gondolat?

Nem!

Kedves Szenciek! Ezt mi mindnyájan előre tudtuk, hogy ha teret engedünk a „gyüttmönteknek“, ez lesz az eredménye. Hiába figyelmeztették a lakosságot a szenci helyzetet ismerők, nem volt meg a lakosság „politikai akarata“. Ez a megállapításom, persze, nem csak a szenci magyarokra vonatkozik.

Végezetül: ha akkor a két férfi polgármester-jelölt csak egy kicsit is ad a tőlem és sok mástól hallottakra, akkor egyikük a polgármester (ami meg is lett), másikuk pedig most már alpolgármester. Így volna egy 10:9-es közgyűlési többség, amivel – ha nehezen is – de kormányozni lehetne a várost.

Most meg csak nézünk mint Rozi a moziban!

Úgy kell nekünk!

                                                                                                     Agárdy Gábor

(U.I.: január 23-án 13:00-kor a Hotel Senec-ben rendkívüli közgyűlést hívott össza a polgármester egyetlenegy programponttal – a költségvetés elfogadása. Ajánlom követni interneten a www.zastupitelstvo.sk oldalon. Jó lenne, ha Szenc polgárai tisztában lennének a helyzettel.)