Az Európa-Parlament (EP) május 17-én balliberális többséggel megszavazta az uniós szerződés inkriminált  7. cikkelyének alkalmazásának előkészületeit Magyarországgal szemben. Ez elméletileg azt jelenthetné, hogy megszűnhetne szavazati joga az Európa Tanácsban. Írásomban nem magával a ténnyel és annak politikai előzményeivel, hanem inkább kiváltó okaival és céljával kívánok foglalkozni...

Az előzmények meglelhetők már az első világháború előtt is, mikor  Richard Coudenhove Kalergi gróf kifejtette a véleményét az európai fehér rassz megváltoztatásáról. Egyike volt a Pán-Európai Mozgalom  létrehozóinak (1922), amelynek végső terméke az „Új Világrend“ lenne egy világkormány vezetésével. Gondolatait a „Praktischer Idealismus“ című könyvében (1925) fejtette ki, amelyben leírja Európa új, színes népeinek identitásnélküli létrehozását. A célt afrikai és ázsiai tömegek betelepítésével szándékozott elérni. Ha szorosan a filozófiáját vizsgáljuk, nem is kevés fejezetében találjuk meg a rasszista és elitista elemeket. Az ő egyes elképzelései benne vannak a mai EU eszmei alapjaiban is. Ez lehet az egyik ok a migráció támogatására.

A másik ok pedig a Nyugat demográfiai tönkremenetele. Paradoxon, hogy ott, ahol a jólét megengedné, hogy több gyermek születhessen, épp az ellenkezője történik. A további jólétet igénylő Nyugatnak kell az olcsó munkaerő, amely már a hetvenes években kezdett Németországba beszivárogni Törökországból és a környező államokból. A európai demográfiai helyzettel az ENSZ is foglalkozott, hatnyelvű kiadványa itt elérhető. Sokkolnak az adatok: negyed évszázad alatt Európának nagyjából 150 millió bevándorlóra lesz szüksége.

 A harmadik ok pedig a globalizációban lelhető fel. A nemzetközi pénzvilág és nagytőke telhetetlen, kell az olcsó munkaerő. Első fázisban kiszervezték a munkát Távol-Keletre és a harmadik világba, de ez ma már drága, mert oda kell vinni a nyesanyagot és el kell hozni a kész terméket. A másik fázisban a munkaerőt telepítik át a gyártás helyére, amellyel talán részben és ideiglenesen megoldódik pl. Afrika egyes részeinek túlnépesedése.

 A negyedik ok pedig az új világproletariátus megteremtése, amelyet meg nem választott, a nép által nem legitimizált csoportok akarnak uralni. Ez elérhető pl. a harmadik világ és Európa faji összeolvasztásával - hagyományos értelemben ezt már a modern liberáfasizmusnak is lehetne nevezni.

 A további ok Németország háború utáni története, ahol Európát ma a II. világháborúban totális vereséget szenvedő  ország irányítja és már veszélyezteti az USA gazdaságát is. George Soros kimondta, leírta, hogy Európát úgy kell megváltoztatni, hogy soha ne ismétlődhessen meg a holokauszt. Az első megnyilvánulások azt jelzik, hogy ez a cél  legegyszerűbben Németország faji átalakításával érhető el, mert ugye az „árja fasiszta kutyából nem lesz német demokratikus szalonna“. Gyakorlatilag a németek megszűnnek németnek lenni.

 Nem utolsó okként említhető az is, hogy folyvást nyílik a világ gazdasági ollója. Hovatovább több az elszegényedő ember és gazdagabb a dúsgazdag, kikből hovatovább kevesebb van. A földgolyó fele legszegényebb lakosságának akkora a vagyona, mint a hatvan leggazdagabb emberé együttvéve (2010-es adat, ma már „csak“ 47-en vannak). Kiváncsi lennék, hogy mi lesz akkor, amikorra már csak ketten lesznek!

 Ezek fentebb mind geopolitikai okok. Úgy látszik, hogy egy igazán fontos ok a Föld túlnépesedése és a lakosság minimális szükségleteinek a kielégítése (éh- és szomjhalál elkerülése). Ehhez ivóvízre és táplálékra (élelmiszerre) van szükség. Fölösleges mennyiségben az egészséges és aránylag olcsó ivóvíz csak Európában van jelen, kiemelt szinten Magyarországon , ami igaz a termőföldre is. Nem hiába az Öböl-menti országok (pl. Szaúd-Arábia, Katar, stb., élelmiszerigényüket 75-80 %-ban a behozatal biztosítja) egyetlenegy gazdasági migránst, de még csak háborús menekültet sem engednek be országukba, pedig a migránsok csak a „szomszédból“ jönnének. A globális felmelegedés pedig még rátesz egy lapáttal.

 A következő ok lehet Kína gyors világhatalommá válása, amire az USA és főleg a Nyugat nem nagyon számított. A Szovjetunió fölbomlása után Oroszország majdnem végzetesen meggyengült, szerencséjére még akkor nem voltak teljesen kidolgozva a Nuland- vagy Soros-féle majdanok tervei. Európa destabilizálásával (pl. NATO-terjeszkedés Oroszország felé, a görög probléma, migráció, Brexit, macedóniai zavargások, stb.) meg kell akadályozni egy Európa - Oroszország (- Kína?) paktumot, amely Amerikára nézve nagy valószínűséggel végzetes lehetne. Elég csak megemlíteni a petrodollár gyakorlati megszűnésére tett kisérleteket (BRIGS - bank) és láthatjuk az azonnali ellenintézkedéseket az érdekeltek részéről. Az EP szavazásba beleszólhatott a pár nappal előtte megvalósult kínai világtalálkozó is, ahol 29 ország vezetői és az ENSZ tanácskoztak az „Egy övezet, egy út“ elnevezésű fórumon Európa és Ázsia szorosabb gazdasági együttműködéséről. Ez a tény valószínűleg már előre és nagyon idegesítette a Wall Street lakóit és az USA bankárait. Nem hiába járt Brüsszelben George Soros...

 Nyomós, de nem utolsó okként pedig ne felejtsük el a magyarországi politikai állapotokat sem, ahol Orbán Viktor miniszterelnöknek nem biztos, hogy jó tanácsadói vannak. Az EU-nak mindenképpen el kell kerülnie egy Huxit-ot, akár kormányváltás árán is. A tények azt mutatják, hogy nem kell mindjárt fejjel a falnak menni, pláne nem ajtóstul. A cél itt sem szentesíti az eszközt.

Hatásosabb lenne megszívlelni: „...legyetek ravaszak, mint a kígyók, szelídek, mint a galambok...“, (Mt 10,16). 

 Agárdy Gábor